امروزه با گسترش رشته های تخصصی و بوجود آمدن علوم جدید در زمینه های مهندسی ، پزشکی ، فنی ، هنر ، علوم سیاسی ، سبک زندگی و …… تقاضاها بیشمار متفاوتی برای ترجمه متن بوجود آمده که قطعا با در اختیار داشتن چند مترجم نمی توان پاسخ مناسبی به این تقاضا های گوناگون ارائه کرد.

بنابر این برای حفظ کیفیت ترجمه متن ها نیاز بود تا به یک گروه بزرگ از مترجمین خبره ، کوشا و متخصص دست یابیم. نیاز به یک گروه بزرگ برای ترجمه متن ها باعث گردید دست به ایده های نو و خلاقانه بزنیم .مجموعه این ایده ها سایت ترجمه ای می باشد که به بصورت تخصصی در زمینه ترجمه مقاله فعالیت می کند و آن را مشاهده می کنید.

این سایت ترجمه با کوتاه کردن مسیر میان کارفرمایان  و مجریان توانسته ضمن بالا بردن کیفیت ترجمه متن ها هزینه ها را نیز بسیار کاهش دهد. 

این کاهش هزینه ها خود باعث اقبال بیشتر دانشجویان و صرفه جویی در زمان محققین گشته که تنها از این بابت تلاش هایمان را موفق و موثر در پیشرفت کشور می دانیم.

برای انجام ترجمه مقاله به صورت تخصصی حتما از مترجمی استفاده میشود که دارای تحصیلات آکادمیک در مورد موضوع متن دارد.

فانگلیش

فانگلیش

  • آموزش زبان
دوران

دوران

  • آموزش انگلیسی به کمک موسیقی
بیاموز

بیاموز

  • کمک به یادگیری زبان های مختلف