پلتفرم نوآوری باز پرابلم

پلتفرم نوآوری باز پرابلم به عنوان یک واسطه نوآوری به شرکت‌ها کمک می‌کند تا نوآوری باز را هرچه بیشتر و بهتر پیاده‌سازی کنند و از مزایای آن بهره ببرند.

پلتفرم نوآوری باز پرابلم با نام اصلی شرکت توسعه نوآوری و فن‌آوری چاره جو به عنوان یک واسطه نوآوری به شرکت‌ها کمک می‌کند تا نوآوری باز را هرچه بیشتر و بهتر پیاده‌سازی کنند و از مزایای آن بهره ببرند.
رویکرد اصلی پرابلم استفاده از روش جمع‌سپاری برای کوتاه کردن مسیر رسیدن به راهکار، کاهش هزینه و کاهش ریسک طی این مسیر است. در کنار این خدمت، خدمات دیگری نیز در پرابلم وجود دارند که در راستای پوشش انواع بیشتری از چالش‌ها ارائه می‌شوند.