فهرست استارتاپهای حوزه مشاوردهی در امر مدیریت
  • 2 مورد
استودیو مارنواستودیو مارنو

استودیو مارنو

کسب‌وکار شما را توسعه می‌دهیم. با راهکارهای استودیو مارنو دیده می‌شوید، رشد ...

پلتفرم نوآوری باز پرابلمپلتفرم نوآوری باز پرابلم

پلتفرم نوآوری باز پرابلم

پلتفرم نوآوری باز پرابلم به عنوان یک واسطه نوآوری به شرکت‌ها کمک ...