شتابدهنده مهام توس متعلق به شرکت کاراتوس ، با تکیه بر دانش روز و تجربه های علمی و عملی و با بهره گیری از حضور منتورها و مشاوران خوشنام و با تجربه در زمینه های مختلف ، خدمات مورد نیاز استارتاپ های مستعد را فراهم آورده است
خدمات مشاوره فنی،تخصصی و حقوقی به استارتاپ ها، کارآفرینان و همچنین متقاضیان طرح های نوآور ، مشاوره در خصوص جذب سرمایه از طریق سرمایه گذاران ریسک پذیر ، برگزاری دوره های آموزش تخصصی و حرفه ای مورد نیاز کسب و کارها ، شبکه سازی و کمک به ایجاد و تجاری سازی ایده های نو و ... فرآیند تبدیل ایده به محصول و خلق ارزش را برای کارآفرینان ، از جمله فعالیت ها و خدمات این شتابدهنده می باشد.

حمیدرضا خجسته

حمیدرضا خجسته

  • بنیان گذار
امیر محمد سادات شرفی

امیر محمد سادات شرفی

  • توسعه دهنده کسب و کار