مشاوره پزشکی آنلاین مدافون

مدافون یک اپلیکیشن دکتر آنلاین است که با کمک آن، میتوانید از بهترین پزشکان کشور، مشاوره پزشکی دریافت کنید.

با استفاده از اپلیکیشن مدافون، شما می توانید سوال پزشکی خود را به صورت متن، تصویر، صدا و ویدئو برای پزشک ارسال کنید. پزشک پس از مشاهده پرسش شما، در سریع ترین زمان ممکن، پاسخ شما را ارسال می کند. پس از ارسال سوال، شما می توانید تا یک هفته این پرسش و پاسخ پزشکی خود را ادامه دهید.