از اوایل سال 93 در انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان؛ اقدام به تشکیل تیم برنامه‌نویسی از بهترین دانشجویان دانشگاه گیلان کرده‌ایم و تیم فعلی؛ حاصل این تلاش بوده‌است. تیم ما امیدوار است با خلاقیت، بتواند قدم بزرگی در راستای پیشرفت هرچه بیشتر صنعت برنامه‌نویسی و بازیسازی در ایران بردارد.
ما معتقدیم کارهایی که امروز انجام می‌دهیم، همان هایی هستند که در آینده با آنها به یاد آورده می‌شویم. بنابراین در هیچ‌یک از بخش‌های شرکتمان، به چیزی جز "عالی" قانع نخواهیم بود. معتقدیم همواره نیاز به یادگیری داریم. معتقدیم در هر سطحی صداقت اعتراف به اشتباه و شجاعت تغییر را داریم؛ و ایمان داریم همواره باید در مسیر خود ثابت قدم باشیم.