فهرست استارتاپهای حوزه بازی های کامپیوتری
  • 2 مورد
استودیو بازی‌ سازی آنبانداستودیو بازی‌ سازی آنباند

استودیو بازی‌ سازی آنباند

تولید کننده بازیهای ویدیویی، کتاب تعاملی، شبیه ساز