پونیشیر یک شبکه اجتماعی ارائه دهنده سرویس میکروبلاگینگ میباشد که در سال ۱۳۹۹ شروع به ارائه این سرویس نمود و در حال حاضر پونیشیر این سرویس را به بیش از ۱۴۵۶ کاربر و ۱۸۱ کسب و کار ارائه میدهد. همچنین ما در شبکه اجتماعی پونیشیر حفاظت از حریم خصوصی و حقوق کاربران را در الویت کاری خود قرار داده ایم.

وی سوشیال

وی سوشیال

  • ما اولین آژانس مدیریت شبکه های اجتماعی هستیم که فقط و فقط کاری که دوستش ...