دفینو بستر تولید محتوا تخصصی به زبان اشاره برای نانشوایان است. محتویات تولید شده توسط تیم دفینو مطابق با استاندارد های لازم برای درک و تفهیم بالا برای نانشوایان به زبان اشاره تولید می شوند.
این محتوا ها در حوزه های زیر تولید می گردند.

- سبک زندگی
- سلامت
- آموزش
- اخبار ویژه ناشنوایان

محمدرضا هاشمی

محمدرضا هاشمی

  • بنیان گذار
سعید طوسی

سعید طوسی

  • هم بنیان گذار
یادیز

یادیز

  • یادیز یک پلتفرم آموزشی در حوزه MicroLearning می‌باشد. با یادیز می‌توانید محتوای آموزشی مورد نیاز ...
مهبان

مهبان

  • سامانه آموزش و اعطای ابزارهای فروش بیمه
فایل مارکت

فایل مارکت

  • فایل مارکت فروش محصولات مجازی یا همان دانلودی کتاب اموزش و غیره .....