دفینو بستر تولید محتوا تخصصی به زبان اشاره برای نانشوایان است. محتویات تولید شده توسط تیم دفینو مطابق با استاندارد های لازم برای درک و تفهیم بالا برای نانشوایان به زبان اشاره تولید می شوند.
این محتوا ها در حوزه های زیر تولید می گردند.

- سبک زندگی
- سلامت
- آموزش
- اخبار ویژه ناشنوایان

آموزش مجازی دی

آموزش مجازی دی

  • تولید محتوای آموزشی با کیفیت بالا و ارائه مدارک بین المللی معتبر
مهبان

مهبان

  • سامانه آموزش و اعطای ابزارهای فروش بیمه
بازی های درمانی شادرام

بازی های درمانی شادرام

  • طراحی،تولید وتجاری سازی مداخلات ابزاری در پزشکی،روانپزشکی و روانشناسی در قالب بازی های درمانی جهت ...