سامانه اینوباس، در زمینه حمل‌ونقل خدمت‌رسانی می‌کند و دستیاری برای موسسات اتوبوسرانی و مراکزی مانند دانشگاه‌ها است که دانشجویان و اعضای آن برنامه ثابت روزانه ندارند. سامانه اینوباس با بررسی آمار مسافران، و ساماندهی و مدیریت وسایل نقلیه، هزینه‌ها را کاهش و کیفیت خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد.

عباس باروتکوب زاده

عباس باروتکوب زاده

  • بنیان گذار و مدیرعامل
ابوالفضل  شاهدیان

ابوالفضل شاهدیان

  • رییس هیات مدیره
مجتبی  حاجی حسینی

مجتبی حاجی حسینی

  • نایب رییس هیات مدیره
سعید  پورمحمدعلی

سعید پورمحمدعلی

  • عضو هیات مدیره