باشگاه کش فلو، یک فضای آنلاین برای ارتقاء هوش مالی افراد از طریق انجام بازی کش فلو است که اعضا با ورود به دوره نیمه حضوری آموزش پولسازی مبتنی بر بازی کش فلو علاوه بر یادگیری اصول مالی شخصی، سرمایه گذاری و ثروت، می‌توانند به کمک قابلیت همبازی یابی باشگاه، با سایر اعضا در سراسر دنیا بازی کنند.

افراد پس از آموزش بازی کش فلو با رزرو صندلی و حضور در جلسات باشگاه با سایرین مشغول به بازی می‌شوند، مفاهیم بازی را تجربه کرده و با همبازی‌های خود ارتباط برقرار می‌کنند و به تبادل تجربه های واقعی با یکدیگر می‌پردازند. در سخنرانی ها و اردوهای باشگاه شرکت کرده و به فردی عالی تر در زمینه سواد مالی مبدل می شوند.

دوره‌یاب کرسی

دوره‌یاب کرسی

  • کرسی ، یک دریا دوره آموزشی
تاکر

تاکر

  • تاکر یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
فرادرس

فرادرس

  • بزرگترین منبع فیلم های آموزشی دانشگاهی و مهندسی