پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)

پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) یک پارک علم و فناوری در شهر کرج می باشد

پارک علم و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی موثر درامر توسعه فناوری و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش پایه واشتغال‌زایی تخصصی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. پارک فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با تکیه بر ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط‌ مناسبی برای استقرار و حضور حرفه‌ای شرکت‌های فناوری  نوپا، کوچک و متوسط، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع، موسسات پژوهشی و شرکت‌های انشعابی و زایشی و دانش بنیان اعضای هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در تعامل سازنده با یکدیگر و با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) و دانشگاه‌ها به فعالیت‌های فناوری اشتغال دارند. هدف نهائی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.

با عنایت به الطاف الهی و استعانت از ذات اقدس باریتعالی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین رشد و توسعه پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، طراحی و اجرای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به مرحله اجراء درآمده است. این مهم به منظور تکمیل زنجیره پژوهش و تولید و بازار بوده است و اهداف ذیل را در بر خواهد داشت:

۱ – حرکت از گروه‌های پژوهشی به سمت شرکت‌های دانش بنیان در مرکز رشد پژوهشگاه

۲ –  انتقال شرکتهای دانش بنیان به سایت پارک ICT جهت رشد و توسعه و تبدیل به شرکت‌های متوسط

۳ –  انتقال شرکت‌های رشد یافته به پارک ICT جهت ارتقاء به شرکت‌های با بازار ملی و بین المللی

۴ –  انتقال تکنولوژی و پژوهشهای مرکز به شرکتهای مستقر در پارک

۵ – امکان بهره برداری شرکت‌ها از امکانات و تجهیزات و آزمایشگاه‌های مرکز

۶ – ارائه خدمات زیر ساختی به شرکت های مستقر در  پارک ICT

چشم انداز

تبدیل شدن به یک پارک فناوری در کلاس جهانی با حضور شرکت‌های نامی و پیشرو داخلی و بین‌المللی و معتبرترین مرکز توسعه فناوری ICT و کسب و کارهای مرتبط در منطقه

اهداف

هدف نهایی این پارک، ایجاد واحدهای فناوری و تسهیل فرآیند جذب، ارتقاء و انتشار آن است به نحوی که تمامی و یا بخش‌های عمده‌ای از فعالیت‌های منتهی به محصولات فناوری و بحث‌های تجاری سازی دراین پارک به صورت حرفه‌ای قابل انجام باشد.