منشور اخلاقي پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي


هر كس برادر مسلمان خود را با كلمه‌اي لطف آميز تكريم كند و غم او را بزدايد همواره در سايه جاودان لطف الهي است.  

"پیامبر اکرم(ص)" 
از آنجا كه حفظ كرامت انسان ها منبعث از تعاليم عاليه و دستورات دين مبين اسلام است و ‹‹خُلق عظيم›› از صفات بارز پيامبر مكرم اسلام مي باشد، مديريت و پرسنل پارك علم و فناوري استان آذربايجان شرقي با پروردگار خود عهد بسته اند پاسدار امانتي باشند كه ملت مسلمان و شريف بر دوش ما نهاده اند و متفق و متحد در راه استقرار اهداف سازماني بكوشند و همواره نكات ذيل را سرلوحه امور خود قرار دهند:  

ايجاد فضايي مناسب براي تحقيق و پژوهش‌هاي مشتري محور و كاربردي در قالب مركز رشد و پيش رشد؛  
ارائه خدمات پشتيباني مناسب به مؤسسات مستقر در مركز رشد و پارك؛ 
احساس مسئوليت نسبت به وظايف و اهداف پارك؛
سامان دهي و برنامه ريزي در راستاي ايجاد تحرك و پيايي در سيستم اداري و ارائه خدمات مطلوب؛  
همسوسازي فعاليت ها و برنامه ها با اهداف سازماني؛ 
حفظ حرمت و شخصيت و كرامت انساني؛ 
ارتقاء سيستم هاي اطلاع رساني در راستاي دستيابي سريع به اطلاعات؛ 
بسترسازي مناسب جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات؛ 
ايجاد زمينه كارآفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان؛  
ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاري شد

 

حوزه های فعالیت پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی


پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی عمدتاً در حوزه های زیر اقدام به پذیرش طرح می نماید:

شیمی و محصولات شیمیایی
پلاستیک و پلیمر
نانوتکنولوژی
فناوری اطلاعات
علوم کامپیوتر
مکانیک
قطعه سازی خودرو
الکترونیک و فیزیک
مدیریت کسب و کار و تجارت

 

اهداف و چشم انداز پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی


پارك علمي وفناوري آذربايجان شرقي با نيت گسترش ارتباطات تحقيقاتي صنايع موجود در منطقه با واحد هاي تحقيقاتي و دانشگاههاي منطقه شكل گرفت و هدف اصلي از تشكيل آن ارتقاء فناوري صنايع موجود در قطب صنعتي مربوطه و افزايش توان رقابتي ودر نهايت افزايش ثروت جامعه از اين طريق ميباشد . جمع شدن واحد هاي تحقيقاتي ( اعم از شركتهاي خدمات مهندسي، دفاتر واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و يا سازمانهاي تحقيقاتي مستقل) در اين منطقه علاوه بر كمك به ارتقاء سطح مبادلات علمي _ فني بين واحدهاي مربوط , امكان بهره برداري حداكثر از ظرفيتهاي صنايع را نيز فراهم مينمايد.

اهداف عمده پارك علمي فناوري استان آذربايجان شرقي :

ارتقا و بهبود موجودي تكنولوژيكي صنايع كشور، به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت آنهادر بازارهاي داخلي و بويژه بين المللي
كاهش زمان مورد نياز در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي، بويژه براي شركتها و صنايع نوپا و آسيب‌پذير
كمك به بسط تخصصهاي بين رشته‌اي
تشويق به ايجاد شركتهاي كوچك و متوسط (SME) متكي بر تكنولوژيهاي پيشرفته
ايجاد ارتباط بين صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
آسان‌سازي همكاري و تشريك مساعي بخشهاي دولتي و خصوصي