شتابدهنده نوین‌تک، یک مرکز حمایت و توانمندسازی کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان (استارتاپ‌ها) است. نوین‌تک با ارائه خدمات مختلف و مورد نیاز کارآفرینان جوان، تلاش می‌کند تا از سختی‌های مسیر آنها برای موفقیت کسب‌وکارشان اندکی بکاهد. نوین‌تک با ارائه سرمایه بذری اولیه، محل استقرار تیم، مشاوره و منتورشیپ اختصاصی، کارگاه‌های آموزشی تخصصی و متنوع (مباحث فنی، حقوقی و کسب‌وکار مانند بازاریابی، فروش، جذب سرمایه و …) و نهایتاً ایجاد ارتباط بین کارآفرینان و بازیگران فعال صنعت به کارآفرینان یاری‌ می‌هد.