شتابدهنده آی‌تِک از ابتدای سال ۱۳۹۷ آغاز به کار کرده و اولین شتابدهنده برخاسته از نهاد صنعت انرژی در ایران است. ما در شتابدهنده آی‌تِک. با همکاری شرکت‌های بزرگ و مطرح در صنعت انرژی، منتورهای حرفه‌ای و نیز سرمایه گذاران این حوزه، برنامه‌های مختلفی برای کسب‌وکار‌های نوپا و آن دسته از استارتاپ‌های فنآورانه ای که در آستانه شکل گیری هستند و یا مراحلی از رشد را طی کرده‌اند، برگزار می‌کنیم.