شتاب‌دهنده کسب‌وکار فردوسی که اولین شتاب‌دهنده دانش‌بنیان شرق کشور است، بر شتابدهی استارتاپ‌هایی با محوریت‌های:
1. اطلاع‌‌‌رسانی و رسانه‌های جدید؛ 2. بازی‌ و ‌سرگرمی‌‌؛ 3. بازاریابی محتوی؛ 4. خدمات شهری و گردشگری تمرکز دارد. فرآیندهای شتابدهی ما به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا استارتاپ‌هایی که بصورت تیمی عمل کرده و توانسته‌اند محصول اولیه خود را بسازند، به مجموعه‌هایی سرمایه‌پذیر تبدیل شوند تا رشد چشمگیری را تجربه کرده و به جذب سرمایه نائل آیند و کسب‌وکار خود را توسعه دهند.
پس از برگزاری شش دوره کشف (پیش شتابدهی) و سه دوره شتابدهی، اکنون با همکاری شهرداری مشهد برآنیم تا اولین کارخانه نوآوری شرق کشور را در مشهد راه‌اندازی نمائیم. 

مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

  • مدیرعامل
ملیحه فرامرزی

ملیحه فرامرزی

  • مدیر اجرایی
کیمیا رمضانی

کیمیا رمضانی

  • مدیر اداری
علی بنایی

علی بنایی

  • مدیر روابط عمومی
فهیمه سهرابی

فهیمه سهرابی

  • مدیر روابط عمومی