با تمرکز منطقه ای- حمایت کننده ی ایده های کارآفرینان خلاق و ارایه کننده ی خدمات شتابدهی به کسب و کارهای نوپایی است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک محور اصلی استفاده می کنند. در کاتالیزور، با برگزاری دوره های آموزشی، ارایه ی مشاوره های تخصصی، خدمات تجاری سازی، جذب سرمایه گذاران، زنجیره ی ارزش محصول و مدل کسب و کار تکمیل خواهد شد. فرایند کاتالیزور برای به ظهور رساندن ایده ها و طرح های خلاقانه و تبدیل آنها به یک بنگاه اقتصادی، یک دوره ی 12 ماهه است. این دوره، در دو مرحله ی پیش شتابدهی به مدت 4 ماه و شتابدهی به مدت 8 ماه اجرا می گردد.