طرح ایجاد و راه اندازی پارک علم و فناوری استان همدان در اواخر سال ۱۳۸۲ همسو با سیاست های کلان نظامِ مقدس جمهوری اسلامی ایران و استان، در کارگروه پژوهش و فناوری استان مطرح و مطالعات و تهیه طرح توجیهی جهت راه اندازی پارک از سال ۱۳۸۳ آغاز گردید. سرانجام پس از طی مراحل لازم، در مصوبات سفر اول ریاست محترم جمهور اعتبارات اولیه به پارک اختصاص یافت و پارک علم و فناوری استان، در راستای ایفای نقش ارزنده خود در رشد و توسعه فناوری های پیشرفته در نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۸۷ با اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای سیاست های دولت، با حمایت و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری استانداری همدان، تأسیس و فعالیت خود را رسماً آغاز نموده است.

چشم انداز
پارک علم و فناوری استان همدان در افق سال ۱۴۰۴ قطب برتر علم و فناوری در شاخه های تخصصی کشاورزی پیشرفته،گیاهان دارویی، صنایع تبدیلی، مکاترونیک، ICT ، شیمی و مهندسی پزشکی در منطقه­ غرب کشور خواهد بود.

 

حوزه ها و زمینه های فعالیت های محوری پارک
با عنایت به مطالعه اسناد بالادستی استانی و ملی و همچنین، براساس پتانسیل ها و مزیت های نسبی استان و توانمندی های پارک علم و فناوری استان همدان، حوزه ها و زمینه های فعالیت های محوری پارک عبارتند از:

مکاترونیک(مکانیک، الکترونیک، کامپیوتر(
فناوری های نوین در حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی
ICT
فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی
فناوری های نوین در حوزه مهندسی پزشکی
گردشگری، توریسم و صنایع دستی