انتقال رفتار یا طرح واره چیستانتقال رفتار یا طرح واره چیست

انتقال رفتار یا طرح واره چیست

انتقال رفتار یا طرح واره چیست؟

بیماری قندبیماری قند

بیماری قند

در کشور پنج میلیون نفر مبتلا به بیماری قند، ۵۰ درصد افراد اضافه وزن و ۳۰ درصد افراد چاق هستند ...

پیشگیری ازسکته قلبی ومغزیپیشگیری ازسکته قلبی ومغزی

پیشگیری ازسکته قلبی ومغزی

دکترمسعود قاسمی درآستانه برگزاری کنگره آتروترومبوزیس،پیشگیری ازتصلب شرائین و سکته های قلبی و مغزی ،که ۲۹بهمن درتهران برگزارمی شود افزود ...

متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.

متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.

به این معنا که بیماری های واگیردارقابلیت درمان بیشتری دارند واین درحالی است که بیماری های غیرواگیرکمتر درمان می شوند ...

خطر کم شنوایی در محیط های صنعتیخطر کم شنوایی در محیط های صنعتی

خطر کم شنوایی در محیط های صنعتی

کم شنوایی علل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها کار در محیط‌های صنعتی بدون رعایت اصول ایمنی است، به ...

علل درد هنگام نزدیکیعلل درد هنگام نزدیکی

علل درد هنگام نزدیکی

علل رابطه جنسی دردناک ، مختلف هستند و می توانند شامل عوامل جسمی، عوامل روانی یا هر دو باشند. محل ...

انتقال رفتار یا طرح واره چیستانتقال رفتار یا طرح واره چیست

انتقال رفتار یا طرح واره چیست

انتقال رفتار یا طرح واره چیست؟

بیماری قندبیماری قند

بیماری قند

در کشور پنج میلیون نفر مبتلا به بیماری قند، ۵۰ درصد افراد اضافه وزن و ۳۰ درصد افراد چاق هستند ...

پیشگیری ازسکته قلبی ومغزیپیشگیری ازسکته قلبی ومغزی

پیشگیری ازسکته قلبی ومغزی

دکترمسعود قاسمی درآستانه برگزاری کنگره آتروترومبوزیس،پیشگیری ازتصلب شرائین و سکته های قلبی و مغزی ،که ۲۹بهمن درتهران برگزارمی شود افزود ...

متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.

متخصص مغزو اعصاب:دنیا رو به سوی بیماری هایی دارد که قابل درمان ترهستند.

به این معنا که بیماری های واگیردارقابلیت درمان بیشتری دارند واین درحالی است که بیماری های غیرواگیرکمتر درمان می شوند ...