فهرست استارتاپهای حوزه الکترونیک
  • 3 مورد
مغز رایانهمغز رایانه

مغز رایانه

ارائه خدمات رایانه در محل

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانششرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

شرکت دانش بنیان پارس اُرچینِ دانش

اولین و تنها تولید کننده سطح سنج خازنی فرکانسی (لول سوئیچ) در ...

آی سی یابآی سی یاب

آی سی یاب

خدمات بازاریابی و فروش قطعات الکترونیکی