فهرست استارتاپهای حوزه حریم خصوصی و امنیت
  • 5 مورد
کلار وبکلار وب

کلار وب

مجموعه نوین فناوری کلار وب

آرکپچاآرکپچا

آرکپچا

آرکپچا، محافظ در برابر بات‌ها

راوروراورو

راورو

سامانه پرداخت به ازای گزارش آسیب‌پذیری

آزمایشگاه امنیت وایت لبآزمایشگاه امنیت وایت لب

آزمایشگاه امنیت وایت لب

امنیت وبسایت و اپلیکیشن موبایل

ققنوس ققنوس

ققنوس

ضد بد افزاری ایرانی برای امنیت اطلاعات شما