اصلاح نشدن نظام توزیع در حوزه کشاورزی همچنان کشاورزان را متضرر می‌کند

اصلاح نشدن نظام توزیع در حوزه کشاورزی همچنان کشاورزان را ...

بخش کشاورزی با وجود تمام مشکلات آن همواره باثبات‌ترین بخش اقتصاد ایران بوده است. آمارهای منتشر شده از رشد اقتصادی ...

ادامه خبر
استارتاپ سروبان؛ سامانه‌ای برای بازاریابی، بازارسازی و بازاررسانی محصولات کشاورزی

استارتاپ سروبان؛ سامانه‌ای برای بازاریابی، بازارسازی و بازاررسانی محصولات کشاورزی

استارتاپ سروبان کشاورز را به بازار متصل می‌کند و به او قدرت انتخاب بیشتری می‌دهد که محصولش را به چه ...

ادامه خبر