اپکس (نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن موبایل)

اپکس (نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن موبایل)

اپکس (نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن موبایل) یک رویداد در شهر تهران می باشد

رویداد شتاب (استارت آپ) ثروت آفرینی از گیاه موسیر

رویداد شتاب (استارت آپ) ثروت آفرینی از گیاه موسیر

رویداد شتاب (استارت آپ) ثروت آفرینی از گیاه موسیر یک رویداد در شهر تیران و کرون می باشد

ایده بازار کشاورزی

ایده بازار کشاورزی

ایده‌‌بازار زیست‌بومی دانش‌بنیان است که با نگرشی نوآورانه و خلاقانه و مطالعه به‌روزترین و کارآمدترین روش‌های توسعه‌ کارآفرینی و افزایش ثروت ملی و سرما

رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث)

رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث)

رویداد کارآفرینی سلامت (اینوهلث) یک رویداد در شهر زنجان می باشد

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان

استارتاپ ویکند صنایع خلاق گلستان یک رویداد در شهر گرگان می باشد

ارائه استارتاپ کارجو

ارائه استارتاپ کارجو

ارائه استارتاپ کارجو یک رویداد در شهر قزوین می باشد

ارائه استارتاپ چرخ

ارائه استارتاپ چرخ

ارائه استارتاپ چرخ یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ نهانه

ارائه استارتاپ نهانه یک رویداد در شهر بیرجند می باشد

ارائه استارتاپ جزوه ننویس

ارائه استارتاپ جزوه ننویس

ارائه استارتاپ جزوه ننویس یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ tritapp

ارائه استارتاپ tritapp

ارائه استارتاپ tritapp یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ جاپارکز

ارائه استارتاپ جاپارکز

ارائه استارتاپ جاپارکز یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ ارزیابی وکلوپ هوشمند

ارائه استارتاپ ارزیابی وکلوپ هوشمند یک رویداد در شهر تهران می باشد

ارائه استارتاپ ویدابیا

ارائه استارتاپ ویدابیا یک رویداد در شهر مشهد می باشد

ارائه استارتاپ راورو

ارائه استارتاپ راورو

ارائه استارتاپ راورو یک رویداد در شهر تهران می باشد

دوره تحول دیجیتال

دوره تحول دیجیتال

دوره تحول دیجیتال یک رویداد در شهر زنجان می باشد