پنجمین نشست ماهانه انجمن علمی بازاریابی استان آذربایجان شرقی

پنجمین نشست ماهانه انجمن علمی بازاریابی استان آذربایجان شرقی

پنجمین نشست ماهانه انجمن علمی بازاریابی استان آذربایجان شرقی یک رویداد در شهر تبریز می باشد

نخستین رویداد استارت‌آپی انتخابات در ایران

نخستین رویداد استارت‌آپی انتخابات در ایران

نخستین رویداد استارت‌آپی انتخابات در ایران یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰ یک رویداد در شهر اصفهان می باشد

بایومدکمپ

بایومدکمپ

بایومدکمپ یک رویداد در شهر تهران می باشد

 کارگاه اصول روابط کار

کارگاه اصول روابط کار

کارگاه اصول روابط کار یک رویداد در شهر اصفهان می باشد

رویداد نو افتا

رویداد نو افتا

رویداد نو افتا یک رویداد در شهر اصفهان می باشد

رویداد جذب سرمایه در حوزه کشاورزی

رویداد جذب سرمایه در حوزه کشاورزی

رویداد جذب سرمایه در حوزه کشاورزی یک رویداد در شهر تهران می باشد

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال

رویداد جذب سرمایه در حوزه سلامت دیجیتال یک رویداد در شهر تهران می باشد

وضعیت اکوسیستم استارتاپی مازندران

وضعیت اکوسیستم استارتاپی مازندران

وضعیت اکوسیستم استارتاپی مازندران یک رویداد می باشد

دوره جامع کارآفرینی در رویداد پستیکا

دوره جامع کارآفرینی در رویداد پستیکا

دوره جامع کارآفرینی در رویداد پستیکا یک رویداد در شهر بوئین زهرا می باشد

سومین جشنواره ایده های خلاقانه با رویکرد کارآفرینی

سومین جشنواره ایده های خلاقانه با رویکرد کارآفرینی

سومین جشنواره ایده های خلاقانه با رویکرد کارآفرینی یک رویداد در شهر کرمان می باشد

رویداد ایده پردازی فناوری و کارآفرینی امداد، نجات و خدمات داوطلبان

رویداد ایده پردازی فناوری و کارآفرینی امداد، نجات و خدمات داوطلبان

رویداد ایده پردازی فناوری و کارآفرینی امداد، نجات و خدمات داوطلبان یک رویداد در شهر تهران می باشد

کامیتاپ ۱۱

کامیتاپ ۱۱

کامیتاپ ۱۱ یک رویداد در شهر تهران می باشد

کارگاه آموزشی نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی

کارگاه آموزشی نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی

کارگاه آموزشی نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و استفاده از معافیت های مالیاتی یک رویداد در شهر تهران می باشد