بازدید مشاور وزیر و مدیر پروژه کسب و کار های نوپا وزارت جهاد کشاورزی از شتابدهنده واتک

بازدید مشاور وزیر و مدیر پروژه کسب و کار های نوپا وزارت جهاد کشاورزی از شتابدهنده واتک

بازدید جناب آقای دکتر مختاری مشاور وزیر و مدیر پروژه کسب و کار های نوپا در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی از شتابدهنده واتک

مشاور وزیر و مدیر پروژه کسب و کار های نوپا در بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی روز دوشنبه ۹۸/۰۶/۰۴ با حضور در شتابدهنده واتک، از این مجموعه و تیم های فناور مستقر درآن بازدید به عمل آورد.

بازدید مدیر پروژه کسب و کار های نوپا وزارت جهاد کشاورزی از شتابدهنده واتک

در جلسه ای که با حضور دکتر حمیدرضا مختاری و آقایان سبحان خوش سیرت و رضا دادفر مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل واتک برگزار گردید، رضا دادفر ابتدا به معرفی شتابدهنده واتک و ارائه برنامه تخصصی آن و مختصری از فعالیت های انجام شده در واتک شامل یک دوره فراخوان پیچ و دو مورد ریورس پیچ پرداخت.

بازدید مدیر پروژه کسب و کار های نوپا وزارت جهاد کشاورزی از شتابدهنده واتک

در ادامه برنامه فاواتک (Farm Water Technology) بعنوان برنامه تخصصی شتابدهنده واتک در حوزه آب در کشاورزی با سر فصل های شناسایی فناوران و شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه، احصا چالش های موجود آب در کشاورزی ، برگزاری رویداد و برنامه شتابدهی ارائه گردید و اولویت ها و محورهای برنامه فاواتک مورد بررسی قرارگرفت.

در آخر با توجه به صحبت های انجام شده، قرار بر برگزاری رویدادی یک روزه در وزارت جهاد کشاورزی تحت عنوان ارائه استارت آپ های حوزه کشاورزی و ارائه چالش های این حوزه با حضور معاونت محترم آب و خاک وزارت خانه، جناب آقای مهندس اکبری و مسئول دفتر آبیاری های نوین، جناب آقای دکتر زارعی شد.

لینک اصل خبر در سایت واتک

    منبع خبر

    واتک

    واتک

    شتابدهنده تخصصی حوزه تکنولوژی آب

    نظرات