بازدید رئیس پارک فناوری سلامت پردیس از شتابدهنده پیشگامان

بازدید جناب آقای مهندس حسین صابری، رئیس پارک فناوری سلامت پردیس از شرکت‌های گروه تعاونی پیشگامان (صنعت سبز، شتابدهنده پیشگامان و بندر خشک) با هیئت همراه صورت گرفت.

در این بازدید، بعد از جلسه با مدیریت شتابدهنده، آقای صابری با تیم های سایکل سوم به طور مفصل صحبت نمودند و تیم ها مشکلات و موانعشان را بیان کرده و ایشان راهکارهایی را پیشنهاد دادند و قرار شد همکاری و تعاملات بیشتری در آینده بین شتابدهنده پیشگامان و پارک فناوری پردیس صورت بگیرد.

 • بازدید مهندس حسین صابری
 • بازدید مهندس حسین صابری
 • بازدید مهندس حسین صابری
 • بازدید مهندس حسین صابری
 • بازدید مهندس حسین صابری
 • بازدید مهندس حسین صابری
 • بازدید مهندس حسین صابری
  بازدید مهندس حسین صابری
 • بازدید مهندس حسین صابری
  بازدید مهندس حسین صابری
لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

  منبع خبر

  پیشگامان

  پیشگامان

  شتابدهنده عمومی

  نظرات