ورود یک بانک ارزی به جمع بانک‌های فعال در سامانه تامین مالی سککوک

، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با همکاری بانک مشترک ایران و ونزوئلا، مدل تامین مالی بنگاه‌ها در سامانه سککوک را به عنوان یک روش تامین مالی هدفمند به منظور تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی ارائه می‌کند. باقری با اشاره به ورود بانک ملی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا به این عرصه گفت: «بر اساس توافقات صورت گرفته، بانک مشترک ایران و ونزوئلا با همکاری سازمان صنایع کوچک، مدل تامین مالی بنگاه‌ها را با نگاه پلتفرمی در بخش سککوک به عنوان یک تامین مالی هدفمند ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نیز در راستای ماموریت‌های خود می‌تواند ایفای تعهدات شرکت‌های متقاضی تامین مالی بر بستر سککوک را تضمین کند.» مدیرعامل سککوک به مشخصه بانک مشترک ایران و ونزوئلا در حوزه خدمات ارزی اشاره کرد و افزود: «یکی از مهم‌ترین محورها در حوزه تامین مالی زنجیره تامین؛ موضوع معاملات حساب باز بر مبنای بروات صادراتی است؛ در همین راستا با بهره‌گیری از سامانه سککوک می‌توان در زمینه تامین مالی صادرات و بروات صادراتی شرکت‌ها و موضوعاتی مانند تهاتر ورود کرد که این امر، فرصت‌های بسیار ارزشمندی را در حوزه بین‌المللی فراهم خواهد کرد.» مدیرعامل سککوک افزود: «بدین ترتیب علاوه بر هدفمند شدن تامین مالی، امکان تخصیص منابع در زمان مورد نیاز به بنگاه‌ها و همچنین کوتاه‌تر شدن زمان دوره تامین مالی و همچنین جلوگیری از تخصیص منابع در مواردی خارج از موضوع قرارداد، فراهم می‌شود.»

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات