انتصاب سرپرست مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب سرپرست مراکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، سمیه نایبی به عنوان سرپرست مراکز نوآوری پارک یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
سرکار خانم سمیه نایبی
نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده علمی و اجرایی سرکارعالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مراکز نوآوری پارک یزد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و جلب همکاری و مشارکت همه نیروهای توانمند و با انگیزه و با توجه به شرح وظایف ابلاغی، نقش موثری در راستای تحقق اهداف و رسالت های پارک در توسعه فناوری نهادها و خدمات مربوطه ایفا نمایید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات