رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

مدیریت توسعه فناوری سلامت و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونیکی متاسل قصد دارد در تاریخ 21 الی 23 آبان ماه سال جاری، اقدام به برگزاری رویداد ایده پروری و کارآفرینی در حوزه دنداپزشکی نماید. موضوعات دریافت ایده ها به شرح زیر می باشد:

1- مواد دندانی پیشگیرانه و درمانی
2- بهبود کیفیت خدمات دندانپزشکی
3- ابزار و تجهیزات دندانپزشکی
4- بهبود شرایط محیطی دندانپزشکی

 

برای دریافت اخبار رویداد عضو کانال تلگرامی زیر شوید. 

healthevent98@

ثبت نام و ثبت ایده از تاریخ 20 تیرماه تا 10 آبان ماه سال جاری

روز دفاع اولیه: 18 آبان ماه

زمان برگزاری رویداد 21 الی 23 آبان ماه

با تشکر
روابط عمومی شتابدهنده سلامت الکترونیکی متاسل 37292151 –09157766531

  منبع خبر

  شتابدهنده مِتاسِل

  شتابدهنده مِتاسِل

  مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیکی شرق کشور

   نظرات