۵۰ درصد مالکیت یک اختراع به قیمت ۲۰ میلیارد فروخته شد

۵۰ درصد مالکیت یک اختراع به قیمت ۲۰ میلیارد فروخته شد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری ، بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور است. در این بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و... انجام می شود. دارایی های فکری در این بازار بعد از طی فرآیندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تایید کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد. بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کشور است. در این بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و... انجام می شود. دارایی های فکری در این بازار بعد از طی فرآیندی مشتمل بر ارزیابی فنی، تهیه طرح تجاری، ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی و با تایید کمیته عرضه بازار، آگهی شده و مورد معامله قرار می گیرد. از این رو صاحبان فکر و ایده و مخترعین می توانند از این فرصت ایجاد شده برای کسب ثروت از ایده ها و اختراعات بهره بگیرند .

فروش یک اختراع

به تازگی اختراع یک موتور چهار سیلندر به همراه وضعیت دنده ها و چرخ دنده ها در بازار داریی فکری عرضه شد  و ۵۰ درصد از مالکیت  اختراع این موتور که متعلق به محمد حسین نوروزی است از سوی یک خریدار به ارزش ۲۰ میلیارد ریال خریداری شد. این بالاترین پیشنهاد برای یک اختراع در تاریخ این بازار تا کنون است .

لینک اصل خبر در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  منبع خبر

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات