بازدید اعضای کمیته تجهیزات و لوازم توانبخشی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان از شتابدهنده هکسین

بازدید اعضای کمیته تجهیزات و لوازم توانبخشی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان از شتابدهنده هکسین

روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ جمعی از اعضای کمیته تجهیزات و لوازم توانبخشی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان و تعدادی از اعضای گروه پیگیری انجمن تهران و جمعی از جانبازان گروه پیگیری قزوین، از مرکز فناوری و نوآوری سینتک بازدید کردند.

در این بازدید مهندس مهرآیین، مسوول کمیته تجهیزات و لوازم توانبخشی و اعضای انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان از دستاوردهای مرکز سینتک، شتابدهنده سورس ، شتابدهنده سخت افزاری هکسین و همچنین خودروی برقی یوز دیدن کردند.

بازدید اعضای کمیته تجهیزات و لوازم توانبخشی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان از شتابدهنده هکسین

بازدید کمیته تجهیزات پزشکی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان از مرکز فناوری و نوآوری سینتک و شتابدهنده هکسین

این بازدید با هدف آشنایی بیشتر جانبازان و کمیته تجهیزات و لوازم توانبخشی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان با پروژه شتابدهنده سخت افزاری هکسین تحت عنوان طرح کلان ملی ویلچر ایستای هوشمند انجام شد.

استارتاپ های حوزه سلامت شتابدهنده ایده خود را به اعضای بنیاد معرفی کردند و همچنین اعضای بنیاد شهید با حضور در شتابدهنده هکسین از نزدیک با فضای کار، کارگاه ها، آزمایشگاه ها و فعالیت های استارتاپ ها آشنا شدند.

در نشست پایانی بازدید که به منظور بررسی شرایط همکاری بنیاد شهید و شتابدهنده هکسین برگزار شد، مدیران مرکز سینتک و کارشناسان شتابدهنده سخت افزاری با نیازهای جانبازان که از سوی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان مطرح شد، آشنا شدند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز فناوری و نوآوری سینتک

  منبع خبر

  مرکز فناوری و نوآوری سینتک

  مرکز فناوری و نوآوری سینتک

  مرکز فناوری و نوآوری سینتک یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر قزوین می باشد

   نظرات