افزایش شتابدهنده های تخصصی؛ کلید موفقیت استارتاپها

افزایش شتابدهنده های تخصصی؛ کلید موفقیت استارتاپها

تهرانی با تاکید بر اینکه دولت باید از تصدی‌گری دست بردارد و خودش را سبک کند، پیشنهاد کرد: ممیزی شرکت‌های دانش بنیان به بخش خصوصی سپرده شود. در اینجا بخش خصوصی می‌تواند هر شرکتی باشد که متعهد است طبق مقررات و دستورالعمل تعیین‌شده به امر ممیزی شرکت‌های دانش بنیان بپردازد و اگر به تعهداتشان عمل نکنند به مقامات قضایی و دولت پاسخگو خواهد بود. به گفته تهرانی، به جای اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت‌های کوچک حمایت کند، بهترین کار این است که شرکت‌های بزرگ را شناسایی و کمک کند تا زیرساخت بزرگ شتابدهی در کشور توسعه یابد و همه شرکت‌ها از همه شاخه‌ها امکان رشد و نمو داشته باشند. تهرانی افزود: در حوزه آزمایشگاهی استارتاپ هایی هستند که با مشاوره و حمایت به گفته وی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز طرحی دارد که از شتابدهنده‌های خصوصی حمایت می‌کند که بسیار تسهیل‌گر است. طی این طرح شتاب دهنده‌های خصوصی می‌توانند به منابع صندوق‌ها برای حمایت از استارتاپ‌ها دسترسی پیدا کنند. بنابراین بهتر است استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌سوی شتاب دهنده هایی که توان حمایت و منتورشیپ دارند، هدایت کنیم. تهرانی تصریح کرد: خوشبختانه شرکت‌هایی که در حوزه محصولات آزمایشگاهی به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مراجعه می‌کنند، به شتاب‌دهنده مربوطه معرفی می‌شوند، هرچند توان و ظرفیت‌ها محدود است و طبق اولویت محصول سرمایه گذاری انجام می‌شود و بهتر است تعداد شتاب دهنده‌های تخصصی افزایش یابد.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات