تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مربوط به حوزه سلول های بنیادی

تمدید مهلت ارسال رساله های دکتری مربوط به حوزه سلول های بنیادی

دبیر محترم ستاد توسعه علوم وفناوری های سلول های بنیادی مهلت ارسال رساله های دکتری مربوط به حوزه سلول های بنیادی تمدید نمودند.

اطلاعات تکمیلی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات