ارزیابی طرح های نوآوری در جلسه شورای نوآوری پارک علم و فناوری خراسان

ارزیابی طرح های نوآوری در جلسه شورای نوآوری پارک علم و فناوری خراسان


طرح های نوآوری در جلسه شورای نوآوری پارک علم و فناوری خراسان مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت؛ جلسه شورای نوآوری پارک خراسان با حضور علم الهدایی، خواجه پور و شریعتی و همچنین نوآوران و داوران برگزار شد.

در این جلسه دو طرح دانشجویی و یک طرح غیر دانشجویی جهت بهره مندی از حمایت های مرکز نوآوری مورد ارزیابی قرار گرفت که عناوین این ۳ طرح در ادامه آمده است:

۱- اسکنر خطی کتاب

۲- جا به جا کننده افراد کم توان

۳- شیشه شوی ساختمان های مرتفعلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات