برگزاری جلسه مشترک فی مابین پارک علم و فناوری لرستان و نمایندگان بنیاد برکت

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری لرستان : نمایندگان بنیاد برکت ت حت حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با رئیس، معاون فناوری و پشتیبانی و مدیر موسسات پارک علم وفناوری در خصوص نحوه حمایت از شرکتهای فناور تشکیل جلسه دادند.

در این جلسه دکتر محمودرضا شاکرمی رئیس پارک علم و فناوری لرستان ، در خصوص اولویت و پتانسیل شرکت فناور مستقر در پارک علم وفناوری که در حوزه های مختلف فعالیت می نمایند، صحبت نمودند. در ادامه آقای محمدیان نماینده بنیاد برکت در خصوص نحوه حمایت از شرکت های فناوری که محصول فناورانه دارند و می تواند وارد بازار شوند صحبت نمودند.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان

  پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

   نظرات