بهترین راه آموزش سواد مالی به کودکان

برای آشنایی بچه‌ها با دنیای مالی، اولین و مهم‌ترین راه، دادن پول توجیبی است. پول توجیبی برای کودکان مانند سه واحد درس تخصصی اقتصاد است و زیر و بم سواد مالی را به آنها یاد می‌دهد. همراهی ما یعنی برای میزان، زمان و نحوه پرداخت پول توجیبی قوانین خاص خانواده را درنظر بگیریم؛ نه اینکه درمورد خرج و مصرف آن نظر بدهیم. اگر بچه‌ای توانایی مدیریت مالی نداشته باشد، یا برنامه‎‌ریزی مناسبی برای پول توجیبی‌اش انجام ندهد، وظیفه ما بزرگ‌ترها تنها راهنمایی و مشورت دادن است. در مجموع، دریافت پول توجیبی به کودکان مدیریت دخل‌وخرج، بودجه‌بندی و درک ارزش دارایی‌ها را می‌آموزد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات