استفاده از راهکارهای سازمانی داتین چه مزایایی برای شرکت‌ها دارد؟

او ادامه داد: «مزیت رقابتی واحد راهکارهای سازمانی شرکت داتین نسبت به پروژه‌های موجود این است که امکان ارتباط این سیستم‌ها با سیستم‌های جامع بانکی را فراهم می‌کند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات