شماره آبان ماه (۷۹) ماهنامه تجارت طلایی...

شماره آبان ماه (۷۹) ماهنامه تجارت طلایی...

شماره آبان ماه (۷۹) ماهنامه تجارت طلایی منتشر شد

شماره آبان ماه (۷۹) ماهنامه تجارت طلایی منتشر شد

در این شماره دهها مصاحبه و خبر و تحلیل در حوزه مراکزخرید، برندها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایرانی و بین‌المللی منتشر شده است.
امید است که حاصل فعالیت همکارانمان مورد قبول طبع بلند مخاطبانمان قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت تجارت طلایی نیک روش

  منبع خبر

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش

  تجارت طلایی نیک روش یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات