بازدید وزیر اقتصاد از پارک علم و فناوری خراسان


بازدید دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی و هیات همراه ایشان از پارک علم و فناوری خراسان و شرکت های دانش بنیان آن

شنبه ۴ آبان ماه ۹۸ - اخبار ساعت ۲۰:۴۵ - شبکه خراسان رضویلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات