کارگاه آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان

کارگاه آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری کردستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری کردستان

  پارک علم و فناوری کردستان

  پارک علم و فناوری کردستان یک پارک علم و فناوری در شهر سنندج می باشد

   نظرات