دانشکده پرستاری مامایی واحد دزفول همیار پروژه دزفول شهر هوشمند

دانشکده پرستاری مامایی واحد دزفول همیار پروژه دزفول شهر هوشمند

۱۶۹a۶d۲۷-۰a۰۵-۴۵f۳-bead-۷۰c۸ec۳۹۲۸۲۸.jpg - ۷۶.۲۲ kB

به گزارش خبرگزاری آنا: با توجه به اینکه مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول اولین رویداد کارآفرینی دزفول شهر هوشمند را با حمایت پارک علم و فناوری استان خوزستان در حال انجام دارد و در چندین پنل فعالیت های خود را برنامه ریزی کرده است
در این راستا دکتر مهدی هودگر رئیس مرکز رشد واحد دزفول اعلام داشت که مسولیت پنل سلامت این پروژه به دکتر لیلا نیسی رئیس دانشکده پرستاری مامایی سپرده شده است و برنامه های مفیدی در زمینه فرهنگ‌سازی و ایده پردازی در حوزه سلامت ارائه شده است

دکتر لیلا نیسی اعلام داشتند از زمان رونمایی طرح دزفول شهر هوشمند ،جلساتی با اعضا هیت علمی و دانشجویان انجمن پرستاری و‌مامایی و‌کمیته تحقیقات برگزار شد تا علاقمندان شناسایی شوند
و دورهمی های سلامت هوشمند با نظام پرستاری دزفول /بیمارستان ها/معاونت درمان علوم پزشکی دزفول و....برگزار شد که هدف از این دورهمی ها آشنایی دانشجویان با چالش های پیش رو و ایده پردازی در راستای ارتقای سیستم بهداشت و درمان می باشد لازم به ذکر است که کار گروه هایی از دانشجویان پرستاری و مهندسی پزشکی و مهندسی کامپیوتر و اعضا هیت علمی تشکیل شده است تا با استفاده از توانمندی‌های موجود یک طرح را به نتیجه برسانند و مفهوم کار تیمی را به اجرا درآورند

نیسی در پایان از اولین سمینار سلامت هوشمند در اواخر آبان ماه خبر داد

۳۶c۵۶dcc-۳db۲-۴ddc-۸۴۰۰-۳۲۰۴۲ff۲۷a۴a.jpg - ۶۸.۲۶ kBa۶۹۳۴۳a۲-a۵e۹-۴۶f۰-۸۷a۱-۷۴۶d۰eb۳۰fd۴.jpg - ۷۳.۱۳ kB

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول

  مرکز رشد واحدهای فناوری دزفول یک مرکز رشد در شهر دزفول می باشد

   نظرات