مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امتیازات رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیکی دارای ای‌نماد را منتشر می‌کند

در همین راستا، صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند با مراجعه به بخش رتبه‌بندی در کارتابل ای‌نماد خود، از امتیازات دریافتی مطلع شده و در فرصت باقی‌مانده، نسبت به بهبود آن اقدام کنند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات