دفاتر صندوق‌های پژوهش و نوآوری افتتاح شد

دفاتر صندوق‌های پژوهش و نوآوری افتتاح شد

دکتر محمدصادق خیاطیان یزدی، عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در مراسم افتتاح دفاتر صندوق های پژوهش و نوآوری در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی سعی دارد از تمام ظرفیت نهادهایی که مجاز به همکاری با آنهاست، نهایت استفاده را کند. وی ادامه داد: اهمیت صندوق های پژوهش و فناوری تسریع در ارایه خدمات مالی و پولی به شرکت های دانش بنیان است؛ صندوق نوآوری چهار برنامه را برای صندوق های پژوهش و فناوری در نظر گرفته که یکی از آنها تقویت بنیه مالی این صندوق‌هاست. وی افزود: ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق های پژوهش و فناوری ظرفیت ایجاد کرده ایم و همچنین ۱۲۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار گرفته است. هدف صندوق نوآوری این است که جایگاه صندوق های پژوهش و فناوری به سطح نهاد مالی و اعتباری حرفه‌ای تخصصی ارتقاء پیدا کند. دکتر علی وحدت، ...

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات