جلسه آشنایی و انعقاد تفاهم نامه با موسسه آموزش عالی خاوران

جلسه آشنایی و انعقاد تفاهم نامه با موسسه آموزش عالی خاوران


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری خراسان به نقل از مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت؛ شنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ جلسه آشنایی و انعقاد تفاهم نامه با حضور مدیر مراکز رشد و وفناوری پارک علم و فناوری خراسان،مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری خراسان و تیم همراه با ریاست و مسئولین موسسه آموزش عالی خاوران برگزار گردید.

در این جلسه ضمن آشنایی طرفین از پتانسل های موجود و قابل استفاده در دو مرکز ،به اهمیت شبکه سازی دانشگاهی در سطح استان اشاره شد که موسسه آموزش عالی خاوران آمادگی خود را به جهت حضور و همکاری با سایر موسسات عضو این شبکه اعلام نمود.

دکتر مباشری ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران ضمن توضیح فناوری سنجش از دور به معرفی آزمایشگاه سنجش از دور این موسسه پرداختند.

در پایان این جلسه با بازدید موسسه خاتمه یافت.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات