انتصاب مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد، محمدرضا حسینی به عنوان مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمدرضا حسینی

نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان “مدیر دفتر مالکیت فکری و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات” پارک منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و مشارکت همه واحدها، نقش موثری در راستای تحقق اهداف و رسالت های پارک در توسعه فناوری، نهاد ها و خدمات مربوطه ایفا نمایید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات