بازدید سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان خوی

بازدید سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان خوی

سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه مدیر مراکز رشد و موسسات پارک علم و فناوری آذربایجان غربی از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، دکتر علی محمد نیکبخت  سرپرست پارک علم و فناوری آذربایجان غربی به همراه دکتر محمد فتحعلی لو مدیر مراکز رشد و موسسات پارک از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوی بازدید کردند.

شایان ذکر است با توجه به تصویب راه اندازی مرکز رشد در شهرستان خوی  و وجود پتانسیل در این شهر و همچنین وجود تقاضا از سوی نهادهای مختلف این بازدیدها به منظور انتخاب بهترین مکان برای استقرار مرکز رشد انجام می گیرد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

  پارک علم و فناوری آذربایجان غربی یک پارک علم و فناوری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات