پارک علم و فناوری استان یکی از پارک های خوب کشور است

استاندار مرکزی گفت: با توجه به اینکه من در استان های مختلفی بوده ام و فعالیت پارک های علم و فناوری بسیار زیادی را دیده ام می توانم بگویم پارک علم و فناوری استان مرکزی یکی از پارک های خوب کشور است.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات