نمایشگاه الکامپ از مولفه های اصلی پویایی برندهاست

رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: نمایشگاه الکامپ یکی از مولفه های اصلی پویایی برندهاست.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات