با همکاری و مشارکت پارک علم و فناوری البرز؛ مرکز رشد فناوری در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر راه اندازی می شود

نشست مشترک  دکتر ربانی  رئیس پارک علم و فناوری البرز و دکتر نجفیان رییس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر روز سه شنبه ۱۳ آذر ماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز،با توجه به ظرفیت های بی نظیر استان البرز در حوزه کشاورزی و با توجه به ظرفیت های کم نظیر استان البرز در توسعه شرکت های دانش بنیان در نشستی که در محل موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با حضور دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دکتر نجفیان رییس موسسه برگزار شد، دو طرف بر ایجاد ساختار فناوری مشترک (راه انذدازی مرکز رشد نوآوری و فناوری در حوزه کشاوری و توسعه شرکت های دانش بنیان در حوزه باغی و کشاوری) توافق کردند.
براساس این گزارش با توجه به ظرفیت های ویژه پارک علم و فناوری البرز در توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور و همچنین اهداف و وظایف بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در جمع آوری، حفاظت و توسعه ظرفیت بهره برداری از ذخایر ژنتیک گیاهی، بررسی های به نژادی، به زراعی و تکنولوژیکی درباره محصولات مهم زراعی و باغی برای اقلیم های مختلف کشور، تهیه و ارایه دانش فنی مربوطه، تولید هسته های اولیه مورد نیاز بذر و نهال و ارائه مشاوره های فنی و تحقیقاتی برای تعیین سیاست ها، خط مشی و نظارت بر کار تولیدکنندگان بذر و نهال کشور می توان امیدوار بود این همکاری ها به نتایج مثبت، تاثیرگذار و قابل توجهی منجر گردد.
گفتنی است پارک علم و فناوری البرز به عنوان یک نهاد موفق و تاثیرگذار در راستای توسعه، حمایت و ترویج هسته ها و شرکت های دانش بنیان و فناور در استان البرز نقش کلیدی دارد.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری البرز

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری البرز

  پارک علم و فناوری البرز

  زمینه فعالیت جامع

   نظرات