رویداد تخصصی نیم روزه با محوریت چالش کنترل عفونت و بهبود زخم

رویداد تخصصی نیم روزه با محوریت چالش کنترل عفونت و بهبود زخم ویژه کارشناسان، دانشجویان و متخصصین دوشنبه ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ در طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات